Tìm kiếm trên Blog này

Thursday, January 18, 2018

Chữa Cảm Sốt - So Đũa

Còn gọi là dank kaa, angkea dey chhmol (Cămpuchia), phak dok khe (Lào-Viênchian), fayotier (Pháp). 

Tên khoa học Sesbania grandiflora Pers. 

Thuộc họ Cánh bướm Fabaceae (Papilionaceae).
So Đũa - Sesbania grandiflora - Nguyên liệu làm thuốc Chữa Cảm Sốt

Chữa Cảm Sốt - Củ Ấu

Còn gọi là ấu trụi, ấu nước, kỵ thực, lăng thực, (Trung Quốc) macre, krechap (Cămpuchia).

Tên khoa học Trapa bicornis L.

Thuộc họ Củ ấu Trapaceace.
Cây Củ Ấu - Trapa bicornis - Nguyên liệu làm thuốc Chữa Cảm Sốt

Saturday, January 13, 2018

Chữa Cảm Sốt - Bưởi

Còn gọi là bòng, co phúc (Mường), kanbao tchiou (Thái), kroth thlong (Cămpuchia) makkamtel, makphuc, maksomo (Lào).

Tên khoa học Citrus maxima (Burm) Merrill; Citrus grandis Osbeck.

Thuộc họ Cam Rutaceae.
Quả Bưởi - Citrus maxima - Nguyên liệu làm thuốc Chữa Cảm Sốt

Monday, January 8, 2018

Chữa Cảm Sốt - Bỏng Nổ

Còn gọi là cây nổ, bỏng nẻ, mắc tẻn (Thổ), cáng pa (Thái).

Tên khoa học Fluggea virosa (Roxb.Ex Willd) Baill. (Fluggea microcarpa Blume).

Thuộc họ Thầu dầu Euphorbiaceae.
Quả Bỏng Nổ - Fluggea virosa - Nguyên liệu làm thuốc Chữa Cảm Sốt

Sunday, January 7, 2018

Chữa Cảm Sốt - Xương Sông

Còn gọi là rau súng ăn gỏi, xang sông, hoạt lộc thảo.

Tên khoa học Blumea myriocephala DC. Convza lanceolaria Roxb. Gorteria setosa Lour, (non L.).

Thuộc họ Cúc Asteraceae (Compositae).
Xương Sông - Blumea myriocephala - Nguyên liệu làm thuốc Chữa Cảm Sốt