/*Facebook Instant Article*/ Nguyên Liệu Làm Thuốc Chữa Bệnh

Tìm kiếm trên Blog này

Thursday, March 14, 2019

CHỮA HO HEN - Thị Đế

Còn gọi là thị đinh, tai hồng, hồng.

Tên khoa học Diospyros kaki L. f.

Thuộc họ Thị Ebenaceae.
Quả Hồng - THỊ ĐẾ - Diospyros kaki - Nguyên liệu làm thuốc Chữa Ho Hen
Thị đế (Calyx kaki) là tai hồng phơi hay sấy khô. Cây hồng có tên Trung Quốc là thị: Đế là tai, là đế.

Tuesday, March 12, 2019

CHỮA HO HEN - Cây Trám

Còn gọi là cảm lãm, trám trắng, cà na, thanh quả, đêm ta lát (Cămpuchia).

Tên khoa học Canarium album (Lour) Raeusch (Canarium sinensis Rumph, Pimela alba Lour.)

Thuộc họ Trám Burseraceae. (1)
CÂY TRÁM TRẮNG - Canarium album - Nguyên liệu làm thuốc Chữa Ho Hen
Thanh quả (Fructus Canarii) là quả trám trắng chín phơi hay sấy khô.

Còn có tên là can thanh quả hay cảm lãm.

Tuesday, February 26, 2019

CHỮA HO HEN - Mướp Đắng

Còn gọi là khổ qua, cẩm lệ chi, lại bồ đào, hồng cô nương, lương qua, mướp mủ, chua hao (Mường-Thanh Hoá).

Tên khoa học Momordica charantia L. (Momordica balsamina Desc., Cucumis africanus LindL).

Thuộc họ Bí Cucurbitaceae.
Quả MƯỚP ĐẮNG - Momordica charantia - Nguyên liệu làm thuốc Chữa Ho Hen

Saturday, February 23, 2019

CHỮA HO HEN - Bồ Kết

Còn gọi là tạo giáp, tạo giác, chưa nha tạo giác, man khét (Cămpuchia).

Tên khoa học Gleditschia australis Hemsl. (Gleditschia sinensis Lamk., Mimosa fera Lour.)

Thuộc họ Vang Caesalpiniaceae.
Hoa cây BỒ KẾT - Gleditschia australis - Nguyên liệu làm thuốc Chữa Ho Hen
Cây bồ kết cung cấp cho ta những Vị thuốc sau đây:

1. Quả bồ kết tạo giác (Fructus Gleditschiae) là quả bồ kết chín khô.

2. Hạt bồ kết tạo giác tử (Semen Gleditschiae) là hạt lấy ở quả bồ kết chín đã phơi hay sây khô.

3. Gai bồ kết tạo thích, tạo giác thích, thiên đình, tạo trâm (Spina Gleditschiae) là gai hái ở thân cây bồ kết, đem về phơi hay sấy khô hoặc thái mỏng rồi phơi hay sấy khô.

CHỮA HO HEN - Viễn Chí

Còn gọi là tiểu thảo, nam viễn chí. 

Tên khoa học Polygala sp.

Thuộc họ Viễn chí Potygalaceae.
Cây VIỄN CHÍ - Polygala sp - Nguyên liệu làm thuốc Chữa Ho Hen
Vị viễn chi (Radix Polygalae) hiện nay ta đang dùng đều còn phải nhập.