Tìm kiếm trên Blog này

Monday, October 21, 2019

THUỐC BỔ, THUỐC BỒI DƯỠNG - Đậu Nành

Còn gọi là đậu tương, đại đậu.

Tên khoa học Glycine soja Siebold et Zucc, Glucine max (L.) Merill, Soja hispida Maxim.

Thuộc họ Cánh bướm Fabaceae (Papilionaceae).
ĐẬU NÀNH - Glycine soja - Nguyên liệu làm Thuốc Bổ, Thuốc Bồi Dưỡng
Chú thích về tên khoa học: Việt Nam ta phân biệt rõ ràng ra đâu nành hay đậu tương (hạt mầu vàng nhạt) với đậu đen, đậu đỏ... nhưng trong các tài liệu nước ngoài với tên khoa học Glycine soja hay Glycine max hoặc Soja hispida người ta dùng chỉ nhiều loài đậu có hạt màu vàng nhạt, màu nâu, màu đen...

Sunday, October 20, 2019

THUỐC BỔ, THUỐC BỒI DƯỠNG - Dưa Hấu

Còn gọi là dưa đỏ, tây qua, thủy qua, hàn qua, hạ qua.

Tên khoa học Citrullus vulgaris Schrad.

Thuộc họ Bầu bí Cucurbitaceae.
DƯA HẤU  - Citrullus vulgaris - Nguyên liệu làm Thuốc Bổ, Thuốc Bồi Dưỡng

Saturday, October 19, 2019

THUỐC BỔ, THUỐC BỒI DƯỠNG - Sầu Riêng

Còn gọi là thu ren (Cămpuchia), durio.

Tên khoa học Durio zibethinus Murray.

Thuộc họ Gạo Bombacaceae.
SẦU RIÊNG - Durio zibethinus - Nguyên liệu làm Thuốc Bổ, Thuốc Bồi Dưỡng

THUỐC BỔ, THUỐC BỒI DƯỠNG - LÊKIMA (Hồng Xiêm)

Còn gọi là lu cu ma, sapotille Mamey, Mamey, sapote Mamey.

Tên khoa học Lucuma mammosa Gaertn.; Vitellaria mammosa Radik.; Calocarpum mammosum Pierre.

Thuộc họ Hồng xiêm Sapotaceae.
LÊKIMA (Hồng Xiêm) - Lucuma mammosa - Nguyên liệu làm Thuốc Bổ, Thuốc Bồi Dưỡng

Friday, October 18, 2019

THUỐC BỔ, THUỐC BỒI DƯỠNG - Vú Sữa

Còn gọi là caimiteer, cahimitir.

Tên khoa học Chrysophyllum cainito L.

Thuộc họ Hồng xiêm Sapotaceae.
VÚ SỮA - Chrysophyllum cainito - Nguyên liệu làm Thuốc Bổ, Thuốc Bồi Dưỡng