Tìm kiếm trên Blog này

Wednesday, August 21, 2019

THUỐC BỔ, THUỐC BỒI DƯỠNG - Cây Xộp

Còn có tên gọi là xộp xộp, trâu cổ, vẩy ốc, bị lệ.

Tên khoa học Ficus pumila L.

Thuộc họ Dâu tằm Moraceae.
CÂY XỘP (Vương Bất Lưu Hành) - Ficus pumila - Nguyên liệu làm Thuốc Bổ, Thuốc Bồi Dưỡng

Tuesday, August 20, 2019

THUỐC BỔ, THUỐC BỒI DƯỠNG - Cây Sữa

Còn có tên là mùa cua, mò cua (Nam Bộ và nam Trung Bộ), tinpét (Viêntian), popeal-khê (Cămpuchia).

Tên khoa học Alstonia scholaris (L.) R. Br. (Echites scholaris L.).

Thuộc họ Trúc đào Apocynaceae.
CÂY SỮA - Alstonia scholaris - Nguyên liệu làm Thuốc Bổ, Thuốc Bồi Dưỡng
Chú thích về tên: Cậy sữa vì loài cây có chất nhựa mủ trắng như sữa. Tên là Alstonia scholaris vì gỗ cây này rất mịn, nhỏ, tại các trường học ở Ấn Độ dùng làm bảng viết cho học trò (scholaris là trường học).

Người ta dùng vỏ cây phơi hay sấy khô làm thuốc.

Monday, August 19, 2019

THUỐC BỔ, THUỐC BỒI DƯỠNG - Thỏ Ty Tử

Còn gọi là cây tơ hồng, miễn tử, đậu ký sinh, hạt cây tơ hồng.

Tên khoa học Cuscuta sinensis Lamk. (Cuscuta hygrophilae Pears., C. hyalina Wight.).

Thuộc họ Bìm bìm Convolvulaceae.
THỎ TY TỬ (Dây Tơ Hồng) - Cuscuta sinensis - Nguyên liệu làm Thuốc Bổ, Thuốc Bồi Dưỡng
Thỏ ty tử (Scmem Cuscutae sinensis) là hạt phơi hay sấy khô của cây tơ hồng.

Sunday, August 18, 2019

THUỐC BỔ, THUỐC BỒI DƯỠNG - Kỷ Tử

Còn gọi là câu khởi, khởi tử, địa cốt tử, câu kỷ tử.

Tên khoa học Lycium sinense Mill. (Lycium barbarum L. var. sinense Ait).

Thuộc họ Cà Solanaceae.
KỶ TỬ - Lycium sinense - Nguyên liệu làm Thuốc Bổ, Thuốc Bồi Dưỡng
Kỷ tử hay khởi tử (Fructus Lycii) là quả chín phơi hay sấy khô của cây khởi tử Lycium sinense.

Saturday, August 17, 2019

THUỐC BỔ, THUỐC BỒI DƯỠNG - Hoài Sơn

Còn gọi là sơn dược, khoai mài, củ mài, chính hoài.

Tên khoa học Dioscorea persimilis Prain et Burk. (Dioscorea oppositifolia Lour.).

Thuộc họ Củ nâu Dioscoreaceae.
HOÀI SƠN - Dioscorea persimilis - Nguyên liệu làm Thuốc Bổ, Thuốc Bồi Dưỡng
Hoài sơn hay sơn dược (Rhizoma Dioscoreae) là thân rễ cây củ mài (Dioscorea persimilis) cạo vỏ, sơ bộ chế biến rồi sấy khô.