/*Facebook Instant Article*/ Nguyên Liệu Làm Thuốc Chữa Bệnh

Tìm kiếm trên Blog này

Monday, January 29, 2018

CHỮA HO HEN - Thiên Tiên Tử

Còn gọi là sơn yên tử, đại sơn yên tử, jusquiame (Pháp), mont aux poules.

Tên khoa học Hyoscyamus niger L.

Thuộc họ Cà Solanaceae.
Thiên Tiên Tử - Hyoscyamus niger - Nguyên liệu làm thuốc Chữa Ho Hen
Trước và sau ít ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975) ở các tỉnh phía Nam, một số cơ sở có mua một số hạt có tên thiên tiên tử để xuất sang Hồng Kông cho người Hoa dùng làm thuốc bắc. Đối chiếu hạt đỏ với thiên tiên tử được mô tả trong sách Trung Quốc chúng tôi thấy không giống, rất tiếc là chúng tôi chưa có điều kiện xác định những hạt này được nhân dân ta thu hái ở cây nào ở nước ta, cũng như nước ngoài mua hạt này của ta về làm gì. Cho nên chúng tôi cung cấp ở đây những tài liệu của chính Trung Quốc và một số nước về thiên tiên từ.

Sunday, January 28, 2018

CHỮA HO HEN - Cây Cà Độc Dược

Còn gọi là mạn đà la.

Tên khoa học Datura metel L.

Thuộc họ Cà Solanaceae.

Thuốc độc - Bảng A.
Hoa Cây Cà Độc Dược - Datura metel - Nguyên liệu làm thuốc Chữa Ho Hen
Ta dùng hoa (Flos Daturae) và lá (Folium daturae) phơi hay sấy khô cuả cây cà độc dược.

Tên mạn đà la do tiếng Trung Quốc phiên âm tên chữ Phạn (Ấn Độ) của cây có nghĩa là cây có màu sắc săc sỡ.

CHỮA HO HEN - Cây Thuốc Phiện

Còn có tên là phù dung, anh tử túc, a phiến, túc xác, anh túc xác, cù túc xác.

Tên khoa học Papaver somniferum L.

Thuộc họ Thuốc phiện Papaveraceae.
Cây Thuốc Phiện hoa màu trắng - Papaver somniferum - Nguyên liệu làm thuốc Chữa Ho Hen
Thuốc độc loại gây nghiện. Dùng cho trẻ con phải cẩn thận theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

Anh túc xác (Fructus Papaveris deseminatus) còn có tên túc xác là quả thuốc phiện sau khi đã lấy hạt và nhựa rồi phơi hay sấy khô.

Saturday, January 27, 2018

CHỮA CẢM SỐT - Tía Tô Dại

Còn gọi là é lớn tròng, tía tô giới ballote camphrée.

Tên khoa học Hyptis suaveolens (Linn). Poir

Thuộc họ Hoa môi Labiatae (Lamiacae).
Tía Tô Dại - Hyptis suaveolens - Nguyên liệu làm thuốc Chữa Cảm Sốt

CHỮA CẢM SỐT - Cây Cổ Bình

Còn gọi là hố lô trà, cây mũi mác, cây cổ cò, thóc lép.

Tên khoa học Desmodium trique-trum (L.) DC.

Thuộc họ Cánh bướm Fabaceae (Papilionaceae).
Cây Cổ Bình - Desmodium trique-trum - Nguyên liệu làm thuốc Chữa Cảm Sốt