Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Viêm não Nhật Bản B

CHỮA BỆNH NỘI KHOA - VIÊM NÃO NHẬT BẢN B

Bài 1 - Thành phần: Mã thầy tươi 250 gam, rau dền 50 gam, đường phèn vừa đủ dùng. - Cách chế: Cho 3 thứ trên vào sắc kỹ. - Công hiệu: Phòng bệnh viêm não Nhật Bản B. - Cách dùng: Uống thay nước chè hàng ngày.