Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Chữa nhiều mồ hôi

CHỮA BỆNH DA LIỄU - MỘT SỐ BỆNH NGOÀI DA KHÁC

U cục dưới da Bài 1 Thành phần: Câu kỷ tử , thổ phục linh , mỗi loại 30 gam, lá hồng 10 gam. Cách chế: Đem sắc kỹ. Công hiệu: Chữa u dẹt ở da. Cách dùng: Uống mỗi ngày 1-2 lần.

CHỮA BỆNH NỘI KHOA - RA MỒ HÔI TRỘM, NHIỀU MỒ HÔI

Bài 1 - Thành phần: Hồng táo 10 quả, vải 7 quả, màng vỏ trứng gà 7-10 quả. - Cách chế: Đem sắc. - Công hiệu: Có tác dụng nhất định chữa ra mồ hôi trộm. - Cách dùng: Uống thuốc mỗi ngày 2 lần.