Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Chữa Bệnh Do Rượu

TOA THUỐC ĐÔNG Y CỔ TRUYỀN VIỆT NAM - CHỮA BỆNH DO RƯỢU

BỆNH DO RƯỢU 17 Bài thuốc Uống rượu quá nhiều thì rượu thiêu đốt Tỳ vị, gây tổn hại tinh thần và thân thể vì rượu rất nóng và rất độc. Nhưng trong việc cúng tế quỉ thần, thù tạc tân khách đã quen lệ, không thể thiếu rượu được. Phần đi ra sương lạnh hoặc vào nhà người bệnh thì tùy thích uống 5 - 3 chén cho mạnh tinh thần, tránh tà uế, nếu uống nhiều quá thì sinh bệnh, không nên khinh thường. 1. Say rượu bất tỉnh - Ốc nhồi, đậu xị, hành củ, nấu chung, ăn hoặc nấu lấy nước uống. - Củ sắn dây tươi giã nát lấy nước uống. Không có tươi thì khuấy bột sắn với nước uống cũng tỉnh. - Đậu xị 1 thăng, sắc với nước cho uống, mửa là khỏi. - Cúc hoa hái vào ngày 09 tháng 09 Âm lịch, tán uống tỉnh ngay. - Hương phụ mỹ 1 lạng, Sa nhân 5 đc, Cam thảo 3 đc, tán khuấy với nước sôi với tí muối uống hoặc sắc uống.